Check op Kwaliteitseisen

Het is niet altijd duidelijk of een zorgaanbieder voldoende gekwalificeerd is om specifieke vormen van zorg te leveren. Met name bij vormen van zorg voor kwetsbare doelgroepen is het essentieel dat de geleverde zorg voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Het kan daarom wenselijk zijn om zorgaanbieders vooraf of tussentijds te laten beoordelen op de gestelde (minimum) kwaliteitseisen.

De Zorgmonitor voert deze check op kwaliteitseisen uit als onafhankelijke partij. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de kwalificaties en registraties van de zorgverleners, certificering van de zorgaanbieder, eisen die gesteld worden aan de behandellocatie, kwaliteit van de zorgdossiers en werkwijze van de zorgverleners. In overleg met de opdrachtgever kunnen extra checks worden toegevoegd.

De Zorgmonitor werkt met ervaren BIG- en SKJ-geregistreerde professionals, waardoor het ook mogelijk is om mee te kijken in dossiers. Daarnaast zorgt hun jarenlange werkervaring ervoor dat zij precies weten waar ze op moeten letten. Elke check resulteert in een beoordelingsrapport met eventuele verbeteringspunten. 

 

" De kwaliteitscheck van De Zorgmonitor hielp ons bepalen of we bepaalde aanbieders wel of niet moesten contracteren voor een aantal kritische jeugdhulpproducten"

Contractmanager regio Midden-Holland