Kwaliteitsmeting zorg

Kwaliteit in de zorg is lastig tastbaar te maken . De zorgmonitor heeft daarom een methodiek ontwikkeld die specifiek ingaat op de verschillende dimensies die de zorgkwaliteit bepalen. Hiervoor hebben wij intensief samengewerkt met verscheidene partners uit het werkveld.

Onze professionals, die allen jarenlange ervaring hebben in de zorg, gaan in gesprek met de cliënt. Dit kan telefonisch, op locatie, maar ook bij de cliënt thuis.

De professionals stellen de juiste vragen, blijven kritisch, vragen door, observeren de omgeving en nemen (waar mogelijk) de inhoud van het zorgplan mee. Op basis van hun bevindingen vormen zij een oordeel over de geleverde zorg. Indien nodig, wordt dit geverifieerd bij de zorgaanbieder.

Onze methodische manier van werken maakt het mogelijk de uitkomsten van het gesprek direct digitaal te verwerken. Hierbij gebruiken wij hoogwaardig beveiliging, zodat privacygevoelige informatie nooit openbaar kan worden. De uitkomsten vertalen wij naar overzichtelijke en bruikbare rapportages. Hierin worden ook altijd verbetervoorstellen meegenomen. Het is mogelijk om de kwaliteitsmetingen doorlopend (continu proces), maar ook eenmalig uit te laten voeren.