Materiële controle

Materiële controle en dossierinzage

Soms bestaat er onduidelijkheid over de declaraties die door een opdrachtnemer zijn gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag of gedeclareerde zorg daadwerkelijk geleverd is of de vraag of een opdrachtnemer de juiste arrangementen heeft gekozen. 

In dat geval kan er behoefte zijn aan een materiële controle of dossierinzage. De Zorgmonitor ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van een materiële controle. Hierbij kijken wij naar de data die bij de gemeente voorhanden is, indien nodig vragen wij extra informatie op de zorgaanbieder. In het uiterste geval doen we ook een dossierinzage bij de zorgaanbieder (wij bekijken o.a. de urenregistratie en het zorgdossier). Voor de dossierinzage maken wij altijd gebruik van een ervaren BIG-geregistreerde GZ-psycholoog.

Op basis van het onderzoek wordt een conclusie getrokken over de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Indien nodig, ondersteunt De Zorgmonitor bij het proces om onterechte of foutieve declaraties om te zetten of terug te vorderen.

"In de regio Hart van Brabant is onderzoek gedaan naar de juistheid van ingeschaalde intensiteiten. Bij grote afwijkingen is in overleg met zorgaanbieder bijgestuurd"

Projectleider  bijsturen afwijkende inschaling  -  Regio Hart van Brabant

Controleplan opstellen

Een materiële controle is een ingrijpende maatregel en is sommige gevallen met verstrekkende gevolgen. Het is daarom van belang dat de materiële controle zorgvuldig wordt uitgevoerd. Het vooraf opstellen van een controleplan is hierbij essentieel. In het controleplan staat duidelijk beschreven wanneer welke acties uitgevoerd worden en met welk doel. Dit geeft duidelijkheid voor zowel de gemeente als zorgaanbieders en is een basis om op terug te vallen wanneer een materiële controle dient te worden uitgevoerd. Het is aan te raden om het controleprotocol vooraf op te stellen en te delen met gecontracteerde zorgaanbieders. Indien nodig, kan De Zorgmonitor ondersteunen bij het opstellen van een controleplan.

Voor meer informatie over de uitvoer van een materiële controle of het opstellen van een controleplan kunt u contact opnemen met één van onze controle professionals.