PGB Fraude Preventie

PGB-fraude is niet nieuw, maar is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest. PGB-fraude heeft hierdoor afgelopen jaren weelderig kunnen opbloeien, met vergaande gevolgen voor een zeer kwetsbare doelgroep.

Er is alleen sprake van (PGB-)fraude wanneer opzettelijk onrechtmatige zorg is geleverd op basis van vergoeding van zorgmiddelen. Hoe vaak dit voorkomt is moeilijk te zeggen, er wordt geschat dat het hier gaat om ongeveer 1% tot 2% van de zorgkosten. Daarnaast komt het ook geregeld voor dat PGB-middelen op een manier worden ingezet die “onbedoeld” is. Los van de financiële implicaties (die relatief beperkt zijn), betekent dit dat er (zwaar) zorgbehoevende cliënten zijn die niet de juiste zorg ontvangen. Vanuit de zorgplicht die gemeenten hebben, is dit onacceptabel.

Voorkomen is beter dan genezen

De grootste winst in het bestrijden van PGB-fraude is te behalen door te investeren in preventie van PGB-fraude. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat fraude gevoelige PGB’s worden afgegeven en dat cliënten (en gemeente) worden gedupeerd. Een vermoeden van ontoereikende kwaliteit of malafide praktijken is al voldoende reden om een PGB-aanvraag niet toe te kennen. Dit vraag echter om een zorgvuldig proces bij beoordeling van de aanvraag, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel zorginhoudelijke kennis als informatie over andere aanvragen (datamining). De Zorgmonitor ondersteunt gemeenten bij het inrichten van een dergelijk proces, ondersteunende tools en informatie.

Ondersteuning bij de herinrichting van het PGB-beoordelingsproces

In de meeste gevallen is het gemeentelijk proces voor het beoordelen van PGB-aanvragen nog onvoldoende ingericht op het signaleren van potentieel malafide aanvragen. Dit vraagt om een herinrichting van het proces. Dit proces ziet er voor elke gemeente anders uit, omdat elke gemeente een andere populatie en andere bestuurlijke wensen heeft. De professionals van De Zorgmonitor ondersteunen u bij het opstellen en implementeren van het nieuwe PGB-beoordelingsproces. Daarnaast voert De Zorgmonitor ook telefonische checks en huisbezoeken uit.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van PGB-fraude preventie of heeft u behoefte aan de uitvoer van huisbezoeken? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.