Hoe gaan we te werk

Kwaliteitsmetingen zorg

Bij de Zorgmonitor is het mogelijk om de kwaliteitsmetingen als een continu proces te laten uitvoeren. Een eenmalige kwaliteitsmeting is ook mogelijk.

 1. Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over het doel van het onderzoek, de informatie die opgehaald wordt, het aantal inwoners dat wordt bezocht en het tijdsbestek.
 2. Met zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over het verzamelen en publiceren van resultaten. Daarnaast worden met de cliënten afspraken gemaakt over het inzien van zorginhoudelijke gegevens (in het kader van de privacy wetgeving).
 3. In samenspraak met de opdrachtgever wordt een groep cliënten geselecteerd. In sommige gevallen worden de zorgdoelen verzameld. De cliënten worden geïnformeerd over een telefonische consultatie of huisbezoek 
 4. Zorgprofessionals van de zorgmonitor voeren de telefonische consultaties en huisbezoeken uit en verzamelen informatie over de kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning. Indien nodig worden deze gegevens geverifieerd bij de zorgaanbieder.
 5. De Business Intelligence afdeling van de Zorgmonitor verzamelt de informatie en verwerkt dit tot overzichtelijke rapportages met adviezen. De Zorgmonitor bespreekt de uitkomsten van het rapport met de opdrachtgever. Indien nodig, ondersteunen wij bij een vervolgtraject.
 6. Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de online zorgcatalogus, publiceert de Zorgmonitor hier (real-time) gegevens op.
Online Zorgcatalogus

De Zorgmonitor beheert de online zorgcatalogus. De opdrachtgever bepaalt wat er zichtbaar is.

 1. Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over welke informatie per aanbieder beschikbaar is. Ook worden afspraken gemaakt over wie deze informatie verzamelt en met welke frequentie dit wordt geüpdatet.
 2. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt met gecontracteerde partijen over het publiceren van informatie over de zorgaanbieder en de kwaliteit van de geleverde zorg.
 3. De Zorgmonitor verzamelt alle basisinformatie bij de gecontracteerde aanbieders. Op basis van deze informatie wordt de online zorgcatalogus ingericht. De online zorgcatalogus is vanaf dat moment beschikbaar.
 4. Afhankelijk van de afgesproken frequentie wordt de informatie over beschikbaarheid, cliënttevredenheid, kwaliteitsmetingen, etc. regelmatig geüpdatet. Dit is afhankelijk van de informatie die wordt aangeleverd. Indien gebruik wordt gemaakt van de kwaliteitsmetingen van de Zorgmonitor, wordt dit real-time aangepast.
 5. Uiteraard is het mogelijk om tussentijds aanbieders toe te voegen of uit de zorgcatalogus te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer zij toetreden of juist niet meer leveren in de gemeente.
Fraude Onderzoek

Inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde zorg

 1. Bij aanvang van het onderzoek wordt een risicoanalyse gedaan. Dit gebeurt op basis van risicoprofielen. Dit wordt besproken met de opdrachtgever.
 2. De cliënten worden geïnformeerd of een telefonische consultatie of huisbezoek.
 3. Zorgprofessionals van de zorgmonitor voeren de telefonische consultaties en huisbezoeken uit en verzamelen informatie over de rechtmatigheid en doelmatigheid.
 4. Indien nodig, vraagt de zorgmonitor extra informatie op bij de zorgaanbieder. Het gaat hierbij om gegevens als de agenda en soms ook medische dossiers.
 5. De Zorgmonitor koppelt haar bevindingen terug in een overzichtelijk rapport.
 6. Indien nodig, ondersteunt De Zorgmonitor in het vervolgproces.