Over ons

De Zorgmonitor is ontstaan vanuit 22graden. 22graden ondersteunt al vele jaren zorgaanbieders en gemeenten bij strategische en tactische vraagstukken. Na de decentralisatie van de Jeugdhulp en de Wmo in 2015 hebben wij veel kleine en grote gemeenten geholpen bij de zorginkoop en het opzetten van contractmanagement. In het verlengde hiervan deden wij met grote regelmaat kwaliteitsonderzoeken bij aanbieders. Opdrachtgevers gaven aan de uitkomsten hiervan als zeer waardevol te ervaren bij het voeren van het contractmanagement. Wij zijn dan ook van mening dat onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken zorgen voor gefundeerde en inhoudelijke contractgesprekken. Ter ondersteuning aan de steeds verder gaande professionalisering van het contractmanagement binnen het Sociaal Domein, is De Zorgmonitor opgericht.

De Zorgmonitor staat voor kwaliteit. Daarom werken wij enkel met professionals die zelf uit het werkveld komen. Zij kennen de sector en de doelgroep, waardoor zij als geen ander de juiste conclusie kunnen trekken. Hierbij maken zij gebruik van de speciaal door ons ontwikkelde systematiek. Onze professionals worden hier continu in getraind, zodat wij de validiteit van het onderzoek kunnen blijven garanderen. Ook onze business analisten komen uit de zorgsector. Hierdoor is de Zorgmonitor in staat rapportages aan te leveren die in context worden geplaatst en ook daadwerkelijk iets zeggen. Natuurlijk helpen wij u graag om hiermee een verbeterslag te maken.